PƄRNUMAA KOOLISPORT

PƤrnumaa Koolisport

MTÜ Pärnumaa Koolispordi juhtimisel on õpilasspordiüritusi Pärnumaal korraldatud juba üle kümmne aasta. Nende aastate jooksul on kohaldatud süsteem õpilaskeskseks, arvestatud hariduspoliitikaga, koolide ja maakonna sportimisvõimalustega, maakonna hariduselu arengusuundadega ja eelkõige muidugi laste huvidega.

Sport on paljude laste meelistegevus !

Pärnu maakoolides on töötamas väga teotahteline õpetajate kollektiiv, kes võtab vaevaks ka tunniväliselt tegeleda õpilastega, pakkuda neile võimalust osaleda spordiringides. Koolide informeeritus, tegevuse eesmärgistatus, saavutusvajadus- need on aidanud maakoolidel ja maakoolide õpilastel ühtlasemalt tugevamaks areneda. Tagatud on maakoolide terviklik areng kehalise kasvatuse ja koolispordi valdkonnas.

Spordiürituste läbiviimise taga seisab korraldav kool koos oma “õpilas-team-iga”. Sageli on hõivatud ka teiste osavõtvate koolide õpetajad-õpilased. Õpilasete kaasamine on tunduvalt aktiviseerunud õpilaste omaalgatust. Tihti paneme tähele parimaid õppureid, saavutussportlasi, kuid asja eestvedajat ei märka. See on paljudele õpilastele võimaluseks omaalgatuslikult organiseeruda ürituse korralduseks. Õpilased naudivad osalust spordiüritustel nii võistlejana kui abilisena.

Hästi korraldatud võistlus on kooli visiitkaart ja tunnustus õpetajale ! 

Organisatsioonist

Spordiliit loodi 1991 aastal 20. novembril ja kandes tookord nime Pärnumaa Koolinoorte Spordiliit "Lootus".

Pärnu Maakoolide Spordiliidu nime all tegutses liit 16.10.1998- 28.09.2018.  

Alates 2018 aasta oktoobrist kannab liit nime MTÜ Pärnumaa Koolisport.

MTÜ-l on seitsmeliikmeline juhatus, alates 30.08.2019 aastast liidus palgalist töötajat pole. 

Alates 2022 aasta septembrist viidi Pärnu maakonna ja Pärnu linna koolispordi tegevus Pärnumaa Spordiliidu alla.  Alates 2023 aasta septembrist kolib kogu võistluste ja kalenderplaani info üle Pärnumaa Spordiliidu lehele. 

 

Koostƶƶpartnerid: